Code of Conduct (NL)

WAT IS EEN COLOUR COMFORT KLEURENTOLK?

De COLOUR COMFORT KLEURENTOLK 'spreekt' de universele taal van kleur. Hij/zij kent de betekenis van kleuren en de uitwerking ervan op mensen en hun omgeving. De Colour Comfort Kleurentolk vertaalt en interpreteert het kleurgedrag van zijn/haar cliënten in relatie tot hun persoonlijkheid en hun persoonlijke doelen. Hiertoe verdiept de Colour Comfort Kleurentolk zich – samen met de cliënt – in diens vroegere en huidige kleurkeuzes.

De COLOUR COMFORT KLEURENTOLK beveelt vervolgens een nieuwe kleurenkeuze aan, die de persoonlijke doelen van de cliënt helpt realiseren, zijn of haar leven verrijkt en bovendien aansluit bij zijn of haar bestaande garderobe.

GEDRAGSCODE

Het Colour Comfort Certificaat geeft degenen die de drie modules van het Colour Comfort Training programma afgerond hebben en naar behoren de vijf vereiste cases gedurende Module 2 en de twaalf vereiste cases gedurende Module 3 afgerond en besproken hebben met Thelma van der Werff, het recht om als gecertificeerd Colour Comfort Kleurentolk te werken. Een gecertificeerd Colour Comfort Kleurentolk is verplicht zich aan de gedragscode, bepalingen en voorwaarden te houden, zoals beschreven in deze Module.

Colour Comfort consults

Hieronder volgen de richtlijnen die gevolgd dienen te worden bij Colour Comfort consulten:

 1. Leg de kracht van kleur uit en de Colour Comfort Methode zoals beschreven in deze handleiding.
 2. Laat de cliënt de aansprakelijkheidsverklaring tekenen;
 3. Vul de CC cliënt vragenlijst in;
 4. Gebruik de Colour Comfort Toolkit om alle facetten visueel te krijgen;
 5. Leg de cliënt uit wat zijn/haar kleurenkeuzes in kleding onthullen over zijn/haar persoonlijkheid en verleden.
 6. Vertaal de doelen van de cliënt in kleuren of laat de cliënt zelf bepalen welke twee kleuren een goede aanvulling kunnen zijn (persoonlijkheidskaart van de toolkit);
 7. Leg uit hoe de geadviseerde kleuren geïntegreerd kunnen worden.
 8. Leg uit hoe de CC Kleding kleurenstatistiek ingevuld dient te worden;
 9. Geef de cliënt het volgende mee naar huis (vervolgbrief, kleuradvies, affirmatiekaartjes, Kleding-statistiek).
 10. Demonstreer de Colour Comfort producten en bespreek gerelateerde diensten.
 11. Maak een CC programma met cliënt, indien van toepassing (3 consulten)
 12. Voorzie de cliënt van een gekleurde katoenen armband in de 2 kleuren die je adviseert.

Gedurende een Colour Comfort consult wordt het volgende gedrag van de Colour Comfort Kleurentolk verwacht:

 1. Neem verantwoording voor je eigen woorden en daden en hun implicaties.
 2. Steun de cliënt in het nemen van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
 3. Luister naar de kleurenkeuzes van de cliënt en vertaal deze in begrijpelijke taal.
 4. Doe geen beloften, doe niet aan waarzeggerij.
 5. Beweer niet dat je diagnoses stelt of geneest.
 6. Verwijs de cliënt naar een deskundige, indien hij/zij behandeld wil worden of een diagnose wil betreffende een lichamelijke of geestelijke aandoening.
 7. Luister naar de doelen en wensen van je en vertaal deze in een kleurenkeuze.
 8. Respecteer te allen tijde de keuzes van je klant.
 9. Spreek geen kwaad over andere behandelmethodes of therapeuten.

Ondersteunende documentatie:

Colour Comfort in praktijk

 1. Houd correcte verslagen bij van de consulten: De geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk dient correcte cliënt-verslagen bij te houden voor tenminste zes jaar. Dit is belangrijk, omdat het professionaliteit en duidelijkheid tussen de cliënt en de Colour Comfort Kleurentolk bewerkstelligt.
 2. Verleen de cliënt steun bij nabespreking: Geef je cliënt een voorlopige vervolgafspraak mee om aan jou te bevestigen. Wees beschikbaar per telefoon of email voor eventuele uitleg van het rapport of consult.
 3. Betracht discretie: De geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk gaat te allen tijde vertrouwelijk met de cliëntgegevens om.
 4. Colour Comfort Practitioner Certificaat: Tijdens het consult dient het Colour Comfort Practitioner Certificaat getoond te worden (bij een bezoek aan een cliënt), dan wel zichtbaar opgehangen te zijn (in eigen praktijkruimte).
 5. Het gebruik van de naam en het handelsmerk Colour Comfort: De geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk kan de door Colour Comfort ontworpen materialen gebruiken, zoals rapporten, vervolgbrief, CC kleding kleurenstatistiek, CC vragenlijst, CC aansprakelijkheidsformulier, CC Toolkit.
 6. Het spreken in het openbaar tot de media: Alle publieke uitspraken over Colour Comfort Ltd. naar de media toe dienen verzorgd te worden door Thelma van der Werff, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen met Colour Comfort Ltd.

Business verwijzingssysteem

Als een cliënt jouw diensten aanbeveelt bij een vriend, relatie of collega, is het beleefd om deze cliënt een teken van waardering te sturen. Dit kan een kaart zijn, een teken van erkentelijkheid of een klein presentje.

Hoe netwerken?

 1. Wat doe je?
 2. Hoe stel je jezelf voor?
 3. Wat zoek je? Ben je op zoek naar expertise, klanten, geld, publieke erkenning, enz.
 4. Wat voor profijt heb je van jouw diensten?
 5. Wat zijn je obstakels?
 6. Wat heb je te bieden?

Telkens als je aan het netwerken bent, houd je deze punten in gedachten en blijf je geconcentreerd.

Business focus

Om je focus op je zaken en doelen scherp te houden verdient het aanbeveling om je visie en doelen vast te leggen, tenminste twee keer per jaar.

Colour Comfort Methode als hulpmiddel

De Colour Comfort Methode is geschikt als hulpmiddel voor professionele mensen die op een vriendelijke en respectvolle manier inzicht willen verkrijgen in de emoties van de klant. Op deze wijze kan de hulpverlener effectiever zijn of haar eigen werkmethode toepassen.

Kantoorbenodigdheden

Het volgende maakt hier deel van uit:

 • Computer (met Colour Comfort Software capaciteit en email faciliteiten)
 • Internetverbinding
 • Telefoon met antwoordapparaat/boodschappen faciliteit
 • Kleurenprinter
 • Back-up faciliteit voor wekelijkse back-up van de klantbestanden
 • Opbergsysteem (elektronisch of anderszins)
 • Facturatie systeem
 • Kwitantieboekje
 • Colour Comfort papieren zoals: CC vragenlijst, kleurenkaart/swatch, kledingstatistiek, vervolgbrief, visitekaartjes, Toolkit.

Voorbereiding op de consults

Als je je ruimte inricht voor consulten, verzeker jezelf er dan van dat je een rustige en kalmerende omgeving creëert met comfortabele zitplaatsen. Houd drinkwater bij de hand en zorg eventueel voor een plezierig muziekje op de achtergrond. Verzeker je ervan dat je noch door familie noch door de telefoon gestoord kunt worden. Wees er zeker van dat je alle artikelen die je nodig hebt voor een consult binnen bereik hebt, inclusief de gekleurde katoenen draadjes voor armbanden.

De flexibiliteit van Consults

Het unieke van de Colour Comfort Methode is dat het in elke setting en omgeving plaats kan vinden, bij iemand thuis of in een café/restaurant. Houd echter terdege rekening met het vertrouwelijke aspect van het consult.

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN M.B.T. HET RECHT TOT PRAKTISEREN

Iedere persoon die de eerste twee modules van het Colour Comfort Training Programma bijgewoond heeft en na afronding van Module 3 en naar tevredenheid van Thelma van der Werff, twaalf consulten heeft gedaan, kan als gecertificeerd Colour Comfort Kleurentolk werken. Het Colour Comfort Training Programma omvat het gebruik van de Colour Comfort software en Colour Comfort Toolkit. Het lidmaatschap is levenslang.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap geeft de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk recht op:

 • Gebruik van de Colour Comfort Toolkit;
 • Het gebruik van de Colour Comfort software;
 • Het gebruik van de documenten zoals CC spiekbrief, CC cliënt vragenlijst, CC aansprakelijkheidsformulier
 • Het hebben van een profiel op de Colour Comfort website.

De beoefenaars zullen de gelegenheid hebben om hun profiel op de website www.colourcomfort.com te plaatsen, inclusief een link naar hun eigen website.

Colour Comfort Ltd. blijft zich ontwikkelen en alle geregistreerde Colour Comfort Kleurentolken zullen op de hoogte gehouden worden.

Colour Comfort beperkt niet de geografische locatie van de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk. Colour Comfort Ltd. gelooft dat elke geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk zijn of haar eigen klanten zal aantrekken. Colour Comfort verwacht dat collegiale communicatie tussen de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolken op lange termijn veel gunstiger uitpakt dan onderlinge competitie.

Het wordt van de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk verwacht dat zij een gebalanceerde toepassing van kleur in hun eigen leven toepassen door het dagelijks bijhouden van de Kledingstatistiek.

INTREKKING VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR COLOUR COMFORT

Colour Comfort Ltd. behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap in te trekken als om welke reden dan ook de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk zich niet houdt aan de Colour Comfort gedragscode, bepalingen en voorwaarden, zoals die staan vermeld in de Colour Comfort Methode Handboek.

Indien het lidmaatschap is ingetrokken, zal de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk niet meer mogen werken met de Colour Comfort Toolkit en de Colour Comfort software.

BEËINDIGING VAN PRAKTIJKRECHT

Colour Comfort zal toepasselijke actie ondernemen, indien het volgende zich voordoet:
 • Er landswetten geschonden zijn in de praktijk van de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk;
 • Het gedrag van de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk onethisch is;
 • De geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk, Colour Comfort Ltd. een slechte naam geeft door uitspraken of handelingen;
 • Criminele activiteiten door de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk;
 • Het bedriegen en / of misleiden van klanten door de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk.

CONSULT PRIJZEN

Geregistreerde Colour Kleurentolk mogen zelf hun tarieven bepalen voor een Colour Comfort consult. Een Colour Comfort consult zal in de meeste gevallen gecombineerd worden met een andere service zoals image consulting, life coaching, counseling etc. Colour Comfort Ltd. adviseert een prijs tussen € 50 - € 125 per Colour Comfort consult.

BEPERKINGEN VAN DE GEREGISTREERDE COLOUR COMFORT KLEURENTOLK

De praktijk van de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk is zijn of haar  individuele (eigen) verantwoordelijkheid. Er bestaat evenwel een aantal algemene regels voor de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk om na te leven:

 • Geen lessen of training geven over de Colour Comfort Methode, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Colour Comfort Ltd.;
 • De geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk kan niet uit naam van Colour Comfort Ltd. artikelen of publicaties aanbieden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Colour Comfort Ltd.
 • Geef geen televisie/radio optredens over Colour Comfort Ltd. zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Colour Comfort ltd.
 • Geen kopie maken van teksten van de Colour Comfort website en/of Colour Comfort nieuwsbrieven. Het linken naar de Colour Comfort website is wel toegestaan evenals het doorsturen van de Colour Comfort nieuwsbrief.

GEEN RECHTEN DOEN GELDEN OP DIAGNOSES OF GENEZING

Dit is een vereiste volgens de wet. De Colour Comfort Methode is geen onderdeel van een medisch beroep en er kunnen geen medische of psychologische diagnoses gesteld worden.

EERSTE HULP

Het wordt geadviseerd dat elke beoefenaar in het bezit is van een E.H.B.O. diploma.

VERTROUWELIJKHEID

 De vertrouwelijkheid van een Colour Comfort Consult dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Zaken besproken tijdens een Colour Comfort Consult mogen derhalve niet aan anderen onthuld worden. Als de behoefte bestaat om zich als Colour Comfort Kleurentolk te ontwikkelen door een case te bespreken, moet dit op zodanige wijze geschieden dat de cliënt niet geïdentificeerd kan worden.

VERANTWOORDELIJKHEID M.B.T. BELASTING EN BOEKHOUDING

Alle belastingen en boekhoudkundige zaken zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de geregistreerde Colour Comfort Kleurentolk.

AUTEURSRECHT

Beoefenaars zullen moeten afzien van het kopiëren, aanpassen of vertalen van iedere informatie, die zij verkregen hebben als zijnde onderdeel van het Colour Comfort Training Programma of wat anderszins door Colour Comfort auteursrechtelijk beschermd is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colour Comfort ltd. Er mag een link vanaf eigen website naar de Colour Comfort website gemaakt worden, echter het dupliceren van de inhoud van de Colour Comfort website is niet toegestaan.

HANDELSMERK

Colour Comfort Ltd. is een geregistreerd handelsmerk.

AANSPRAKELIJKHEID

Colour Comfort Ltd. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en of uitspraken van geregistreerde Colour Comfort Kleurentolken.

Language »