Trainers Module2 NL

De onderliggende documentatie is bedoelt ter ondersteuning van de trainers die gecertificeerd zijn tot het geven van opleidingen voor geïnteresseerden in Module 2. Ik verwijs hierbij tevens tot de regels m.b.t. het gebruik van de informatie zoals vastgelegd in de "Code of Conduct" en de "Terms and Conditions". Indien iemand hier vragen over heeft dan kun je met Thema via de email contact opnemen.

Alle powerpoint presentaties zijn password protected dus kunnen niet zonder toestemming van Thelma worden aangepast. Zij zijn beschikbaar via "Read Only".

Algemene documentatie:

Powerpoint presentaties:

Voor de presentatie "Diavoorstelling gebruiken" optie instellen. (knop links onder)

Language »